• nl
  • en
  • fr

Bingli biedt oplossingen om de interactie tussen patiënt en ziekenhuis te verbeteren

en zorgt zo voor een verhoogde patiënt-tevredenheid, een verhoogde efficiëntie en gegarandeerde ROI.

Hoe werkt Bingli?

Bingli heeft oplossingen voor tal van departementen: Bingli zorgt niet alleen voor een verhoogde efficiëntie met een belangrijke besparing personeelskosten, maar ook voor een betere communicatie met en dienstverlening aan de patiënt.

Pre-operatieve vragenlijsten:

een gedigitaliseerde vragenlijst die door de patiënt thuis kan ingevuld worden. Bingli heeft deze verrijkt met intelligente vraagstelling (vragen worden aangepast in functie van eerdere antwoorden), bijkomende informatie voor de patiënt, het opstarten van bepaalde flows (in geval van gebruik van anticoagulantia, bij latexallergie, …) en het begeleiden in het pre-operatieve traject. Verpleegkundigen en artsen kunnen het proces van op afstand opvolgen en sturen.

Spoedgevallen:

Bingli neemt een anamnese af terwijl patiënten in de wachtzaal zitten. Bingli zorgt zo voor het voorbereiden van de informatie, waardoor de consultatie efficiënter verloopt, maar Bingli kan ook helpen bij de triage van patiënten.

Triage van patiënten:

Indien patiënten rechtstreeks naar het ziekenhuis komen, kan Bingli helpen de patiënt te verwijzen naar de juiste arts.

Consultaties:

Bingli kan, dankzij de oplossingen voor specialisten, zorgen voor betere verwijzingen, vermindering van wachttijden en tot 4 minuten tijdswinst per consultatie.

Ontdek de mogelijkheden van Bingli